Doortrappen Fietsroute vanuit Damwâld - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Doortrappen.frl wordt beheerd door Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide

Doortrappen fietsroute Damwâld / Damwoude

Damwoude is - na enig verzet - op 1-1-1971 door een gemeentelijke herindeling formeel ontstaan door samenvoeging van de dorpen Dantumawoude, Akkerwoude en Murmerwoude. De eerste drie letters van de oude dorpsnamen werden samengenomen en vormden de nieuwe dorpsnaam. Sinds 2009 is de Friese naam 'Damwâld' de officiële naam van dit dorp.
KNOOPPUNTEN
De route gaat tegen de wijzers van de klok in
Routepunt 01Opletpunt53525455
575983Routepunt 9 tot 16
Bij de rode cijfers wijken we af van de fietsknooppunten. Deze nummers verwijzen naar de punten in de routebeschrijving
AFSTAPPUNT
Op de route staan meerdere bankjes.
Tip: maak een stop op fietspad Bûtefjild tussen KNP 57 en 59.
TOERISTISCHE TIP
Bij de Goddeloaze Singel staat het gerestaureerde tolhuis nog. Hier doen veel sterke verhalen over moord en doodslag de ronde. Vraag maar eens aan de lokale bewoners naar de verhalen…
Meer informatie
Start: Gemeentehuis Dantumadeel, Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld
 1. Vanaf startpunt rechtsaf de Foarwei volgen.
 2. Aan het einde van de bebouwde kom van Damwâld oversteken naar fietspad aan de linkerkant van de weg = opletpunt. Fietspad volgen naar Rinsumageest, naar KNP 53.
 3. Bij KNP 53 naar KNP 52.
 4. Bij KNP 52 smal fietspad Tuskenlytsen naar KNP 54.
 5. Bij KNP 54 naar KNP 55.
 6. Bij KNP 55 naar 57.
 7. Bij KNP 57 naar KNP 59.
 8. Bij KNP 59 (kruispunt met de Goddeloaze Singel) naar KNP 83.
 9. Vanaf KNP 83 laten we de knooppunten los, rechtdoor Schwartzenbergloane.
 10. Bij Broekpôlen rechtsaf.
 11. Eerste weg linksaf naam blijft Broekpôlen, wordt later Frijstêd.
 12. Deze weg (bocht naar rechts en naar links) blijven volgen, de bebouwde kom in. De weg wordt Master Klok-wei.
 13. Master Klokwei blijven volgen tot T-splitsing, linksaf Lytse Loane.
 14. Deze straat blijven volgen tot splitsing met de Foarwei, rechtsaf. We zitten nu weer op dezelfde route als de heenweg.
 15. Sla linksaf de Hynsteblom in om het startpunt te bereiken..
Printervriendelijke versie:
Reacties voor deze route:
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Alle Doortrappen fietsroutes zijn met zorg samengesteld door de Fietsersbond Fietsschool, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wilt u een wijziging of aanpassing doorgeven, of denkt u dat uw rechten op enig materiaal geschonden zijn? Mail dan naar fietsschool@fietsersbond.nl
Heeft u (toeristische) tips en tricks, of ervaart u problemen met de werking van de website? Mail dan naar doortrappen@frieslandbeweegt.frl
Doortrappen.frl wordt beheerd door Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF en het ministerie van I&W
Terug naar de inhoud