Doortrappen Fietsroute vanuit Berltsum - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Doortrappen.frl wordt beheerd door Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide

Doortrappen fietsroute Berltsum / Berlikum

De naam van het mooie dorp Berltsum is afgeleid van Berlingaheem en is ontstaan uit 2 terpen die vlak bij elkaar lagen. Hieruit is het huidige Berltsum ontstaan. Er zijn, niet bewezen overigens, historische aanwijzingen in de geschiedenis dat Berltsum ooit stadse kenmerken had. Sommigen beweren zelfs dat Berltsum stadsrechten had. Daarmee zou het de twaalfde Friese stad zijn.
KNOOPPUNTEN
De route gaat tegen de wijzers van de klok in
Routepunten 1 tot 24188Routepunt 049244
9084Routepunt 9 en 1078Routepunt 11 tot 14
Bij de rode cijfers wijken we af van de fietsknooppunten. Deze nummers verwijzen naar de punten in de routebeschrijving
AFSTAPPUNT
Theetuin Slappeterp Kleasterdyk 12, Slappeterp Bij KNP 90 links af (500 meter).
TOERISTISCHE TIPS
Kleaster Anjum
Anjum of Klooster Anjum is vernoemd naar het klooster Mariënberg dat hier in de middeleeuwen heeft gestaan. Begin 20ste eeuw werd de hoge terp waarop het klooster stond afgegraven, nu herinnert alleen de naam van de weg nog aan het klooster.
It feintsje fan Menaem
Midden in Menaam staat dit beeldje, dat verwijst naar het door Fedde Schurer geschreven liedje ‘It Feintsje fan Menaem’. In dit lied gaat een jongetje op zijn oude fiets achter meisjes aan en wuift naar ze.
Koepelkerk Berltsum
In het dorp staat de monumentale koepelkerk uit 1779 met orgel en preekstoel in Louis XVI-stijl.
Meer informatie
Start: Dorpshuis ’t Heechhout, Sportleane 5, 9041 EC Berltsum
 1. Via Túnboustrjitte en Mulseleane, linksaf naar de Hôfleane.
 2. Op de Hôfleane rechtdoor op het fietspad naast de Kleasterdyk naar KNP 41.
 3. Van KNP 41 naar KNP 88, via de Kleaster Anjum en Berlikumerweg naar het dorp Ried.
 4. In Ried linksaf de Peinserweg (wegwijzer naar Peins), wordt later Riedsterweg met fietspad. We laten de knooppunten even los.
 5. Einde weg rechts, in Peins linksaf (wegwijzer naar Franeker en Dronryp) langs de kerk naar KNP 92.
 6. Bij KNP 92 naar KNP 44 – in het dorp Skingen (Alddyk).
 7. Van KNP 44 naar KNP 90 (in Slappeterp rechtsaf).
 8. Bij KNP 90 rechtdoor naar KNP 84 (midden in het dorp Menaam).
 9. Bij KNP 84 rechtsaf en einde weg links, wegwijzers naar Berltsum (let op – we laten nu de knooppunten los). Bitgumerdyk wordt Gernierswei met fietspad.
 10. Bij de Sânwei rechtsaf (we zitten nu weer op de knooppunten).
 11. Bij KNP 78 richting KNP 81 (maar daar gaan we niet helemaal naar toe).
 12. Bij KNP-bordje richting KNP 81 voor bruggetje bij Berltsum, rechtsaf nieuwbouwwijk in.
 13. Weg volgen, einde weg links, oversteek van de Koekoeksleane, it Achterpaed (we komen nu weer op de knoop-punten route naar KNP 81).
 14. Einde weg rechtsaf, de Sportleane, we zijn weer terug bij het startpunt.
Printervriendelijke versie:
Reacties voor deze route:
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Alle Doortrappen fietsroutes zijn met zorg samengesteld door de Fietsersbond Fietsschool, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wilt u een wijziging of aanpassing doorgeven, of denkt u dat uw rechten op enig materiaal geschonden zijn? Mail dan naar fietsschool@fietsersbond.nl
Heeft u (toeristische) tips en tricks, of ervaart u problemen met de werking van de website? Mail dan naar doortrappen@frieslandbeweegt.frl
Doortrappen.frl wordt beheerd door Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF en het ministerie van I&W
Terug naar de inhoud