Fietsroutes vanuit Reduzum - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt

Fietsroutes Reduzum

Reduzum 36 km
Fietsroute Reduzum 36 kmReduzum is van oudsher een terpdorp dat ontstaan is aan de rand van de vroegere Middelzee. De veehouderij was de belangrijkste bron van inkomsten. Het dorp van veehouders en “boerenfeinten” was bekend door café ‘De Trije Romers’ langs de weg van Leeuwarden naar Sneek. Nog drukker werd het daar toen deze weg iets werd omgelegd naar de tegenwoordige Snekerhoek en vanaf daar werd doorgetrokken naar Zwolle.

Mede door de centrale ligging aan de weg Leeuwarden-Sneek en de sterke betrokkenheid bij de boerenstand werd hier in 1879 in “De Trije Romers“ het Fries Rundvee Stamboek en het Fries Paarden Stamboek opgericht. Kort daarop stichtten enkele veehouders en landeigenaren de coöperatieve zuivelfabriek, waarbij rond de eeuwwisseling een groot deel van de veehouders was aangesloten. Het bereiden van o.m. boter en kaas op de boerderij en het verhandelen ervan, werd grotendeels door de fabriek overgenomen. Dit leverde een behoorlijke kostenbesparing op. De schaalvergroting ging evenwel door en in 1962 werd de fabriek gesloten.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Trije Doarpen Skoalle
Master Gorterstrjitte 9, 9008 TB Reduzum

Routebeschrijving
 1. Volg de Master Gorterstrjitte.
 2. Voor de begraafplaats rechtsaf en volg de Legedyk.
 3. Bij de kerk rechtsaf en volg de Haedstrjitte tot de Trije Romers.
 4. Volg de autoweg naar het zuiden, over de brug.
 5. Je komt langs de Blauwe Tent, hier volg je het fietspad door de tunnel.
 6. Na de tunnel linksaf richting Jirnsum.
 7. Volg het fietspad. Je passeert de Moezel.
 8. Hierna rechtsaf richting Raerd. Je fietst op de Hegedyk.
 9. Houd rechts aan en fiets het dorp Raerd binnen. Blijf de weg volgen.
 10. Ga op het dorpsplein rechtsaf. Je fietst eerst door de Buorren en daarna op de Slotsdyk.
 11. Aangekomen bij de autoweg linksaf, richting Sneek.
 12. Bij het elektriciteitstation rechtsaf richting Easterwierrum (Oosterwierum), goed uitkijken!
 13. Je fietst nu over de Zwette.
 14. In Easterwierrum ga je op de kruising linksaf. Volg de weg het dorp uit.
 15. Na ± 500m rechtsaf het fietspad op. Volg het fietspad tot de spoorwegovergang.
 16. Ga rechtsaf de spoorwegovergang over en volg de weg naar Wiuwert.
 17. Volg de weg door Wiuwert. Blijf de autoweg volgen naar het noorden.
 18. Op de afslag naar Britswert, ±1km voorbij Wiuwert, linksaf.
 19. Volg de Kleasterdyk naar Britswert.
 20. Neem de afslag links het dorp in en houd daarna rechts aan.
 21. Je komt weer op de autoweg. Ga linksaf en volg de weg naar het westen, je passeert de Franekervaart.
 22. Na ± 2,5km rechtsaf richting Hinnaard.
 23. In Hinnaard neem je de afslag naar Easterlittens(Oosterlittens). Je komt langs het prachtige weidevogelreservaat “Skrins”
 24. Vanaf de Skrinserdyk fiets je Easterlittens in. Je passeert weer de Franekervaart.
 25. Na de brug linksaf en over het dorpsplein. Op het plein blijf je rechtdoor fietsen, de Huylckensteinstrjitte in.
 26. Over het bruggetje en rechtsaf het fietspad langs de Bolswarder Trekvaart volgen.
 27. Volg de vaart totdat je in Baard bent aangekomen.
 28. Ga rechtsaf over de brug en volg de Dekemawei.
 29. De weg rechtdoor volgen rond het kaatsveld. De weg gaat over in de Faldenserwei.
 30. Volg de weg het dorp uit naar Mantgum. (Na ± 2km kun je linksaf de Luchtenveldsterdyk op, naar Jorwert)
 31. Je fietst over de spoorwegovergang Mantgum in (Seerp van Galemawei). Blijf de weg volgen door het centrum.
 32. Op de hoek van de Seerp van Galemawei en It Bosk, bij de kerk, volg je het fietspad dat aansluit de Dokter Fokkewei. Je fietst langs het sportcomplex en de Mantgumervaart richting Weidum.
 33. Op de kruising met de Hegedyk linksaf, richting Weidum.
 34. In Weidum neem je de 1de afslag linksaf, de Skildyk, het dorp in. Je passeert het verzorgingstehuis.
 35. Op de kruising met de Hanialeane ga je linksaf en direct weer rechtsaf het Havenspaad in (rechtdoor bereikt u de kerk), links van je ligt het kaatsveld van Weidum.
 36. Neem De 1ste afslag rechts.
 37. Volg het Sânpaad terug naar de Hegedyk. Ga hier linksaf.
 38. Op de driesprong rechtsaf het fietspad op. Je volgt de Dekemawei. Links, net voor de brug zie je camping It Weidumerhout.
 39. Over de brug neem je de afslag naar het fietspad langs de Zwette. Ga linksaf onder de brug door en volg het fietspad langs de Zwette ofwel Sneeker Trekvaart.
 40. Bij het gemaal linksaf. Volg de Nijlânsdyk over de veeroosters richting Reduzum.
 41. Je steekt de autoweg over en fietst het pad in, schuin rechts. Je fietst op de Legedyk.
 42. Neem de 2de afslag rechts. Fiets rechtdoor over de Joksewei en even verder de Stânfriestrjitte.
 43. Volg de Stânfriesstrjitte naar links. Daarna nog een keer rechtsaf.
 44. Je bent weer op de Master Gorterstrjitte en terug bij De Trije Doarpen Skoalle.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Reduzum
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud