Fietsroutes vanuit Warten - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide

Fietsroutes Warten

Warten 38 km
Fietsroute Warten 38 kmDe route leidt je o.a. door Nationaal Park De Alde Feanen, over het eiland De Burd en langs een aantal interessante en waterrijke dorpen. Het zal niemand verbazen dat je op deze route gebruik zult moeten maken van een aantal pontjes. De vaartijden en -periodes willen nog wel eens veranderen. Informeer voor de actuele dienstregeling bij de VVV.

Warten is ontstaan aan de oevers van het riviertje Ald Djip, dat uiteindelijk uitmondde in de vroegere Middelzee. Een gedeelte van dit riviertje is nu nog terug te vinden aan de noordoostzijde van het dorp. Voor het jaar 1000 kwam hier al bewoning op terpen voor, maar tot het begin van de 19e eeuw was Warten geïsoleerd en waren de bewoners aangewezen op de waterverbindingen. Pas rond 1865 zijn wegverbindingen gerealiseerd. De belangrijkste bestaansbronnen waren veehouderij, schipperij, visserij en turfmakerij. Warten heeft van oudsher een goede naam op het gebied van scheepsbouw Je vindt hier dan ook diverse scheepswerven, bootverkopers en –verhuurders.

Ten zuiden van Warten ligt het natuurgebied "De Alde Feanen", dat je vanuit Warten per boot kunt bezichtigen. Prachtige restanten van de kleinschalige Friese methode van vervenen, waarbij in de periode 1700-1750 petgaten en stripen (ribben) ontstonden, zijn te zien. Door de grootschalige vervening ontstonden van 1751 tot de 19e eeuw meren met ribben, die later grotendeels afsloegen. Een voorbeeld hiervan zijn de "Sayterpetten".
Download voor fietscomputer:
Startpunt: De Kok & de Walvis
Hoofdstraat 31, 9003 LC Warten

Routebeschrijving
 1. Volg de Hoofdstraat naar de brug.
 2. Volg de straat naar rechts, deze komt uit bij de autoweg.
 3. Volg deze weg naar rechts, richting Wergea.
 4. Na ± 3km bereik je Wergea.
 5. Tip: ± 1,5 km tennoordoosten van Wergea ligt Warstiens aan een doodlopende weg. Je kunt hier een kijkje nemen.
 6. Links passeer je de kerk. Ga hierna linksaf, de Nieuwe weg in.
 7. Ga over de ophaalbrug rechtsaf en volg de weg totdat je de vaart hebt bereikt.
 8. Ga rechtsaf naar de brug. Linksaf, over de brug en daarna rechtsaf de Nieuwe Hoek volgen.
 9. Volg de weg met de bocht mee naar links.
 10. Volg de Leeuwarderweg naar de doorgaande weg (Wergeasterdyk).
 11. Steek de weg over en ga rechtsaf.
 12. Na ± 200m linksaf, de Peinjedyk.
 13. Over het bruggetje en naar beneden, de drooggelegde Wergeastermar in. Dit is een zogenaamde droogmakerij.
 14. Volg de kaarsrechte weg door de polder naar door Eagum.
 15. Volg het weggetje door Eagum, de Master Wybrensdyk.
 16. Na ± 1,5 km bereik je een driesprong. Ga hier rechtdoor naar Idaerd en Grou.
 17. Je passeert Idaerd. Volg de weg door het dorpje.
 18. Voorbij Idaerd kom je op de Hoflânswei. Ga aan het einde van deze weg rechtsaf het fietspad op richting Grou.
 19. Bij de brug ga je linksaf richting camping Yn´e Lijte.
 20. Volg de Garde Jagerswei met de bochten mee naar de pont over het Prinses Margriet-kanaal.
 21. Je bereikt de Burd, een groot eiland ten oosten van Grou. Volg hier de weg naar rechts.
 22. Blijf de weg volgen en steek met de bij Sytebuorren over.
 23. Volg het pad naar het weggetje. Je fietst nu door polder Hege Warren.
 24. Na ± 3,5km bereik je de Hooidammen en de Hooidamsbrug.
 25. Voorbij de brug linksaf en volg het fietspad langs de Hooidamsloot.
 26. Tip: Rechts bevindt zich de Jan Durkspolder, een zeer rijk foerageer- en broedgebied voor watervogels. Na ±1,5km passeert je een bruggetje. De route gaat rechtdoor, maar het is de moeite waard om even over het bruggetje te gaan en na een paar honderd meter af te stappen om in de vogelkijkhut de vele soorten vogels die de Jan Durkspolder herbergt, van dichtbij te observeren. Ga terug naar het pad langs het kanaal en vervolg je tocht naar het noorden.
 27. Ga op de driesprong met de Koaiwei rechtsaf. Volg deze weg langs bungalowpark It Wiid.
 28. Op de kruising met de Koaidyk linksaf.
 29. Op de kruising met Feansterdyk weer linksaf, naar Earnewâld.
 30. Op de kruising rechtsaf de Ds. v.d. Veenweg op, naar het noorden.
 31. Op de driesprong rechtsaf. Je fietst nu op de Earnewarre.
 32. Volg deze tot de Feansterdyk, hier linksaf.
 33. Na ± 500m weer linksaf en volg de borden naar Warten.
 34. Ga over de brug (Fonejachtbrug).
 35. Na de afdaling rechtsaf, de Stûkloane in. Volg deze weg tot het einde.
 36. Op de kruising linksaf de Meagere Weide op.
 37. Volg de weg terug naar het centrum van Warten.
 38. Tip: Je passeert hierbij museum It Earmhûs.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Warten
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud