Fietsroutes vanuit Kiesterzijl - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt

Fietsroutes Kiesterzijl

Kiesterzijl 59 km
Doortrappen fietsroute 59 km KiesterzijlOp de Universiteit  van Franeker (1585 -1811) werden onder andere theologen en juristen opgeleid in de leer van Luther en Calvijn. In Witmarsum en Pingjum ging Menno Simons in de oppositie met de Doopsgezinde kerk. Maar de volgelingen van Simons waren hun leven niet veilig en kwamen bijeen in schuilkerkjes. Met deze fietsroute door het Friesland van de reformatie zie je de historische binnenstad van Franeker, het monument van Menno Simons en enkele Doopsgezinde kerkjes, of hun oude locatie.

Doortrappen     Score 3 wieltjes op doortrappen wegens gelijkvloerse oversteken, lastiger te volgen route en obstakels
Natuurwaarde  Score 3 wieltjes op natuurwaarde wegens meer bebouwing en doorgaande wegen
Rolgeschikt        Score 4 wieltjes op rolgeschiktheid wegens goede wegen en paden

Klik HIER voor de toelichting op afkortingen en score
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Knooppunt 16
Kiesterzijl, 8807 PG Kiesterzijl

Routebeschrijving
De route gaat met de klok mee
 1. Fiets richting knooppunt 15, richting Franeker
 2. Volg de weg tot de markante torens van het Sjûkelân in het centrum
 3. RA, het oude centrum in, langs de kerk
 4. Na de kerk LA en direct weer RA, smal steegje in (Schoolsteeg)
 5. Steegje uit, let op het hek, rechtdoor
 6. Fietsbrug over, dan direct RA weer een brug over
 7. RD Ophaalbrug over
 8. In bocht naar links, fietspad rechtsaf, onder tunneltje door
 9. Uit de tunnel 180 graden draai naar links, weg komt parallel aan de spoorbaan
 10. Bij spoorovergang RA, vrijliggend fietspad
 11. Weg oversteken en fietspad naar rechts volgen
 12. 1e Weg links, richting Wjelsryp
 13. Provinciale weg aan de rechterkant houden, bij oversteek fietspad volgen
 14. Na oversteek LA, vrijliggend fietspad
 15. 1e Weg RA, richting Wjelsryp
 16. Bij ovonde RA, vrijliggend fietspad langs N-weg
 17. Bij de 2e rotonde, dus na het viaduct, LA, richting Baard
 18. In Baard, voor de brug RA, recreatief fietspad. Water links houden
 19. Fietspad volgen, onder viaduct door
 20. Bij knooppunt 91 LA brug oversteken en LAH
 21. Weg volgen tot de N-weg
 22. Vrijliggend fietspad RA
 23. 1e Weg RA, richting Britswert
 24. 1e Weg RA, betonplatenweg richting vogelkijkhut, Hinnaard
 25. Tip: Na Hinnaard RA voor de vogelkijkhut
 26. Bij knp 48, weg LAH, ri knp 86
 27. Kruising met N-weg RD, doodlopende weg in
 28. Bij splitsing LAH, fietstunneltje door
 29. Einde weg LA, ri Spannum
 30. Na het dorp RA bij knp 38, ri Wjelsryp
 31. 1e Weg LA, betonweg ri Tzum
 32. Na de kerk in Tzum LA, betonweg met veeroosters
 33. Over het bruggetje, knp 72, LA ri knp 35
 34. Einde weg LA, ri Lollum
 35. In Lollum, vóór het kerkje RA ri Arum
 36. Einde weg, knp 27, vrijliggend fietspad LA ri knp 99
 37. Weg vervolgen door Grauwe Kat, ri knp 75
 38. Rotonde RA ri Pingjum
 39. In Pingjum, na de kerk RA
 40. Einde weg LA, in de bocht naar links RA (Nijenhuisweg)
 41. Einde weg RA
 42. Kruising LA
 43. Doorrijden, over de brug tot weg met vrijliggend fietspad
 44. Oversteken en RA, ri Arum
 45. 1e Weg RA, vrijliggend betonfietspad ri Achlum
 46. In Achlum LAH, ri Harlingen
 47. In bocht naar links, RA fietsen Franeker
 48. Na draaibrug Herbajum, doorgaand fietsverkeer LA en RA naar startpunt.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Kiesterzijl / Franeker
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud