Fietsroutes vanuit Wergea - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt

Fietsroutes Wergea

Wergea 28 km
Fietsroute Wergea 28 kmHoewel Fryslân met inpolderingen (de Middelzee, het Workumer Nieuwland en andere flinke projecten langs de kust) de nodige ervaring heeft, zijn echte droogmakerijen, zoals we die kennen in Noord- en Zuid-Holland, beperkt in aantal en omvang. Het Staversemeer, in de Zuidwesthoek, en het Sensmeer en Atzemeer, bij Westhem en Blauwhuis, zijn voorbeelden uit de vroege zeventiende eeuw. Echter ook ten zuiden van Leeuwarden heeft een reeks van meren gelegen. Het was een echt waterland, Wergea lag zelfs tussen drie meren in. In de 17de en 18de eeuw zijn de meren drooggelegd om het areaal landbouwgrond uit te breiden. De route leidt je langs en door een aantal van deze drooggelegde meren.

Wergea is van verre herkenbaar aan de twee vrijwel identieke kerktorens. De oude kerken en de karakteristieke ophaalbruggetjes geven het gevoel alsof de tijd hier even heeft stil gestaan. Het dorp is bekend vanwege de eerste Friese Coöperatieve Zuivelfabriek (1886) dat later is uitgegroeid tot het bekende Fricoconcern. Door de groei van het bedrijf heeft het Wergea moeten verlaten. In het oude fabriekscomplex vinden nu meerdere kleine bedrijven een werkplek.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Café ‘s Lands Welvaren
Kerkbuurt 1, 9005 NZ Wergea
Routebeschrijving
 1. Volg de Wergeaster-dyk het dorp uit.
 2. Net buiten het dorp linksaf, de Peinjedyk op.
 3. Voor het bruggetje rechtsaf het fietspad op. Je fietst nu langs de ringvaart rond de drooggelegde Wergeastermar (Wargaastermeer).
 4. Bij het gemaal rechtsaf de Moskoureed op. Je bereikt Swichum.
 5. Op de Ayttadyk linksaf het fietspad op richting Wirdum. Je fietst Wirdum binnen over de Swichumerdyk.
 6. ± 100m voor de kerk rechtsaf de Loodijk in. Volg de Loodijk het dorp uit.
 7. Na ± 1km rechtsaf het fietspad op.
 8. Aangekomen bij de autoweg linksaf onder de N31 door, richting Goutum.
 9. Volg de Wergeasterdyk Goutum in.
 10. Je komt op de kruising in het centrum van het dorp, ga linksaf.
 11. Tip: Neem ook een kijkje rechts, je ziet o.a. de mooie kerk van Goutum.
 12. Volg de Goutumerdyk en ga daarna rechtsaf, o.a. langs de McDonalds.
 13. Volg links het fietspad.
 14. Je fietst een stukje de brug op, maar halverwege de helling, ga je rechtsaf en volgt het fietspad onder de autoweg door.
 15. Na de tunnel rechtsaf en volg de Boksumerdyk totdat je de brug over de Zwette hebt bereikt.
 16. Ga voor de brug linksaf en volg het fietspad langs de Zwette.
 17. Na ± 3km buigt het fietspad af naar links en daarna naar rechts.
 18. Op de volgende splitsing linksaf en volg de betonweg naar het oosten.
 19. Steek de autoweg (Bredyk) over en volg de Marwertsterdyk.
 20. Steek de volgende autoweg over en fiets verder over de Púndyk naar Wytgaard.
 21. In Wytgaard linksaf richting Reduzum.
 22. Volg de Hegedyk het dorp uit. Na ± 3km bereikt u Reduzum.
 23. Steek bij de eerste bushalte, eigenlijk nog voor het dorp, de weg over en volg het fietspad, de Legedyk.
 24. Neem de 2de afslag rechts.
 25. Fiets over de Joksewei, op de kruising rechtdoor de Stânfriesstrjitte in.
 26. Volg de Stânfriesstrjitte naar links.
 27. Ga op de kruising met de Master Gorterstrjitte rechtsaf. Volg deze straat langs de school.
 28. Aan het einde van de straat linksaf, volg de Haedstrjitte door het dorp.
 29. De weg gaat over in de Ayttawei. Volg deze weg het dorp uit.
 30. Na ± 1,5 km fiets je door een tunnel. Voorbij de tunnel linksaf, richting Wirdum.
 31. Volg de Tjaerderdyk.
 32. Na ± 1,5 km, net voor een brug rechtsaf de Griene Dyk op. Dit weggetje gaat over in een fietspad.
 33. Ga over het bruggetje en langs de vaart. Je komt weer langs het gemaal. Blijft het pad volgen langs de ringvaart.
 34. Bij het bruggetje linksaf en volg de Peinjedyk.
 35. Bij de autoweg rechtsaf, terug naar Wergea.
 36. Na ± 250 meter linksaf de weg over en volg de Leeuwarderweg.
 37. Tip: Na een paar honderd meter linksaf de doodlopende Himpenserreed volgen. Na ±700m bereikt u de rand van het weidevogelreservaat De Himpensermar, één van de rijkste weidevogelgebieden in Nederland. Fiets terug en ga linksaf.
 38. Volg de weg langs het water, terug naar de brug in het centrum.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Wergea
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud