Doortrappen Fietsroute vanuit Dokkum - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Doortrappen.frl wordt beheerd door Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide

Doortrappen fietsroute Dokkum

Bonifatiuskapel Dokkum
Dokkum kent u vermoedelijk wel van de geschiedenislessen van vroeger. In het jaar 754 werden Bonifatius en zijn 52 metgezellen hier vermoord. Tastbare herinneringen aan deze bloedige tijd zijn de heilige Bonifatiusbron en -kapel. In museum Dokkum is naast de wisselexpositie ook een vaste collectie over deze beroemde missoinaris te zien. In de tijd van Bonifatius lag Dokkum nog aan zee, wat nog duidelijk te zien is aan de hoogte van de kades ten oosten van de Zijl.

Museum DokkumEen andere herinnering aan een ruig verleden is de vestingwal rond de stad. Deze werd eind van de 16e eeuw gebouwd, nadat de stad voor een groot deel verwoest was door de Vlaamse Furie. Hierna werd Dokkum een admiraliteitsstad, waar een vloot oorlogsschepen afgemeerd kon worden. Nog geen 50 jaar later werd de vloot vanwege het dichtslibben van het Dokkumer Diep naar Harlingen verplaatst en Museum Dokkum is nu in het vroegere admiraliteitshuis gevestigd.

Dokkum ontwikkelde zich in de admiraliteitsperiode tot een belangrijke handelsstad. Door het dichtslibben van het Dokkumer Diep liepen de tol-inkomsten echter enorm terug. Hierna is besloten om de Stroobosser Trekvaart te graven om een nieuwe toegangsroute te creëren. De kosten hiervan waren echter zo hoog dat de stad falliet ging en alle gronden buiten de vestingsmuren moest verkopen. Door het ontbreken van landbouwgronden was het destijds de dichtst bevolkte gemeente van Nederland. Hoe anders is de situatie in Noord-Friesland nu...
KNOOPPUNTEN
De route gaat met de wijzers van de klok mee
Routepunt 1 tot 441Opletpunt423839
40Routepunt 10 en 11Opletpunt29Routepunt 13 en 1479
30Opletpunt01
Bij de rode cijfers wijken we af van de fietsknooppunten. Deze nummers verwijzen naar de punten in de routebeschrijving
AFSTAPPUNT
Routepunt 13: Rustpunt Camping De Terp, Krûdikker 2, Hiaure.
TOERISTISCHE TIPS
Hantumer Molen
In Hantum linksaf richting KNP 79. Bezichtiging op afspraak of als de poldermolen in gebruik is.
Meer informatie
De Stoepa
Boeddhistisch studie- en meditatiecentrum. Op zondag open, groepen op afspraak.
Meer informatie
Start: Parkeerterrein de Helling, Voorstreek, Dokkum
 1. Vanaf het parkeerterrein linksaf langs het water (langs woonboten) en dan rechtsaf brug over, langs de zwart witte paaltjes (de Hanspoort), het centrum in.
 2. Houd links aan fiets het centrum door (via Achterom, Kloostersingel en Oranjewal). Einde weg linksaf de brug over, Aalsu-merpoort.
 3. Na de brug rechtdoor, bij driesprong linksaf Hantumerweg.
 4. Rotonde rechtdoor op Hantumerweg blijven.
 5. Eerste weg rechts Kweekschoolstraat, aan het einde linksaf Aalsumerweg naar KNP 41.
 6. Bij KNP 41 op de kruising rechts houden richting Metslawier, naar KNP 42 = opletpunt.
 7. Bij KNP 42 bij café Veldzicht linksaf de Stationswei richting Niawier KNP 38.
 8. Bij KNP 38 naar KNP 39.
 9. Bij KNP 39 naar KNP 40.
 10. Bij KNP 40 rechtsaf Pypsterwei richting KNP 32 (waar we niet helemaal naar toe gaan).
 11. Waar de knooppuntenroute rechtsaf gaat, rechtdoor blijven rijden, even verder pakken we knooppunten weer op, rechtsaf naar KNP 29.
 12. Oversteek bij wegwijzer naar KNP 29 richting het dorp Hantum= opletpunt.
 13. Bij KNP 29 in Hantum rechtdoor, voorbij café de Terp, richting windmolen, (we laten hier de knooppunten weer even los).
 14. Eerste weg linksaf de Pybemawei, weer eerste weg links de Lytse Leasterdyk (we pakken nu de knooppunten weer op)
 15. Bij KNP 79 rechtdoor, bordjes naar KNP 30 volgen.
 16. In Dokkum linksaf parallelweg/fietspad langs Holwerderweg, nog steeds route naar KNP 30 volgen.
 17. Bij rotonde (KNP 30) rechtsaf de N356 oversteken en linksaf richting KNP 1 langs het water = opletpunt.
 18. Langs het water fietsen, Voorstreek, richting KNP 1 vindt u weer het beginpunt parkeerterrein de Helling.
Printervriendelijke versie:
Reacties voor deze route:
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Alle Doortrappen fietsroutes zijn met zorg samengesteld door de Fietsersbond Fietsschool, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wilt u een wijziging of aanpassing doorgeven, of denkt u dat uw rechten op enig materiaal geschonden zijn? Mail dan naar fietsschool@fietsersbond.nl
Heeft u (toeristische) tips en tricks, of ervaart u problemen met de werking van de website? Mail dan naar doortrappen@frieslandbeweegt.frl
Doortrappen.frl wordt beheerd door Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF en het ministerie van I&W
Terug naar de inhoud