Fietsroutes vanuit Luxwoude - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide

Fietsroutes Luxwoude

Het landschap dat nu doorsneden wordt door kanalen, vaarten en wijken bestond vroeger uit uitgestrekte veengebieden. Hier en daar lagen op de hogere delen kleine nederzettingen. De bewoners leefden van de landbouw. Op kleine schaal droogde men veen tot turf, om het te gebruiken als brandstof. In het midden van de zestiende eeuw werd de Schoterlandse Compagnie opgericht. Niet lang daarna volgden de Opsterlandse en de Drachtster Compagnie.
De compagnieën begonnen met de grootschalige exploitatie van het veen. Om het veen te ontwateren en de turf af te voeren werd een dicht netwerk van kanalen, vaarten en wijken aangelegd. Het landschap veranderde hiermee drastisch van karakter. De afgegraven plekken werden ontgonnen en omgevormd tot grootschalige landbouwgronden.
Luxwoude 46 km
Fietsroute Luxwoude 46 kmHalverwege deze route doe je het openluchtmuseum 'It Damshûs' in Nij Beets aan. Het museum laat de bezoekers op een levendige en actieve manier ervaren hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ca. 1920. Hun  erbarmelijke werk-, woon- en leefomstandig-heden waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd.
Daarnaast wordt een indruk gegeven van de verandering van het landschap als gevolg van de turfwinning. Zo krijgt de bezoeker een totaalbeeld van de sociaal-economische, politieke en landschappelijke geschiedenis van de laagveenderij in Opsterland en Smallingerland met als uitgangspunt Nij Beets.

Doortrappen     Score 3 wieltjes op doortrappen wegens halfverharde wegen
Natuurwaarde  Score 4 wieltjes op natuurwaarde wegens relatief veel bebouwing langs de route
Rolgeschikt        Score 2 wieltjes op rolgeschiktheid wegens halfverharde wegen en rollen op wegen zonder fietspad

Klik HIER voor de toelichting op afkortingen en score
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Dorpshuis 't Trefpunt
Hegedyk 38-A
8405 GV Luxwoude

De route gaat met de klok mee
 1. Start vanuit het dorpshuis RA
 2. Blijf de weg RD volgen tot de T-splitsing
 3. LA, direct vóór kombord Gersloot RA en de volgende weer RA
 4. Einde weg RA
 5. Direct voor de brug LA, het water aan je rechterhand
 6. Volg de weg tot de ophaalbrug, hier RA en aan de andere kant van het water weer RA richting Tijnje
 7. Doorrijden tot weg met vrijliggend fietspad, hier RA
 8. Deze weg ongeveer 2 km volgen en vervolgens LA, richting Ulesprong
 9. Doorfietsen tot de T-splitsing, RA
 10. In het dorp Tijnje LAH, bij de T-splitsing LA
 11. Even na het verlaten van het dorp weer LA, betonpad
 12. Fietspad volgen tot op de dijk (let op, steile opgang), hier RA
 13. Ophaalbrug LA over, direct weer LA. Water aan je linkerhand houden
 14. Voor het water RA, water aan je linkerhand
 15. Volg het water tot in Nij Beets, hier RA, vrijliggend fietspad
 16. Het openluchtmuseum ligt hier LA, nét over de brug
 17. Volg de weg tot de rotonde met het turfstekersmonument
 18. Ga hier de doodlopende weg in, parallel aan de hoofdweg
 19. Sla na de bocht naar rechts het recreatief fietspad links in (veerooster)
 20. Volg deze tot de weg met vrijliggend fietspad, hier LA
 21. Na 50 meter RA, vrijliggend fietspad richting Boornbergum
 22. Eerste weg rechts (knooppunt 86), Doodlopende weg richting Beetsterzwaag
 23. Volg deze weg onder de snelweg door, wordt halfverhard pad
 24. Bij overgang halfverharding naar asfalt RA de Gealeane in
 25. Na het bebouwde kom bord Beetsterzwaag, RA (Helomapark - Helomareed) gaat over in halfverhard pad (controle 2020: matige kwaliteit)
 26. Vrijwel direct RA, oversteken en vrijliggend fietspad langs de Gerdyksterwei
 27. Het fietspad buigt na een paar kilometer wat van de weg af. Even verder kruis je het Oud- of Koningsdiep
 28. Volg het fietspad tot de afslag Terwispel. Ga hier RA en volg de weg
 29. Over de brug in Terwispel direct RA. Volg deze weg met de Nieuwe Vaart aan je rechterhand
 30. Blijf langs de vaart volgen, doodlopende weg in
 31. Ga onder de snelweg door en vervolgens de eerste weg LA (Riperwâlden)
 32. Volg deze weg tot de bocht naar rechts en ga in deze bocht LA het recreatief fietspad op
 33. Bij de weg aangekomen RA de brug over
 34. Steek bij de volgende kruispunt/rotonde linksaf de autoweg over en weer direct linksaf (180 graden rond, dus niet Tijnje in)
 35. Volg De Wispel tot de T-Splitsing, hier linksaf
 36. Eerste linksaf, Luxwoude in
 37. Einde weg LA, terug naar het dorpshuis
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Luxwoude
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud