Fietsroutes vanuit Ryptsjerk - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt

Fietsroutes Ryptsjerk

Ryptsjerk 32 km
Fietsroute Ryptsjerk 32 kmDe route leidt je gedeeltelijk door de ”Trynwâlden”. Dit gebied rondom Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk is van oudsher een bosrijk gebied, niet ver van Leeuwarden. Het is daarom ook niet vreemd dat de adel zich al vroeg vestigde in dit gebied. Van de vele grote buitenhuizen met parken kun je nu nog ”Stania State” in Oentsjerk en ”De Klinze” in Aldtsjerk bewonderen. Tussen de ”Trynwâlden” en Leeuwarden ligt het natuurgebied ”De Grote Wielen”. Een laagveen- en waterrijk gebied dat een belangrijke overwinteringsplaats en broedplaats vormt voor vele vogelsoorten.
Ryptsjerk is ontstaan op een “rijp”, een oude zandrug in het veen. Als men door Ryptsjerk fietst of wandelt vallen de vele, meest kleine boerderijen op als onderdeel van de lintbebouwing. De kerk ligt bijna buiten het dorp, aan de zuidkant. Ten noordoosten van het dorp, aan de Oosterdijk, tref je een nieuwe woonboerderij aan met het jaartal 1702. De cijfers zijn afkomstig uit een oude boerderij, genaamd Ulenburgh-state. Begin 17de eeuw woonde Rombertus van Uilenburgh, burgemeester van Leeuwarden, hier. De uilen bij de ingang en op de windwijzer verwijzen ernaar. Diens dochter Saskia trouwde in 1634 met Rembrandt van Rijn. Ook hij zal waarschijnlijk wel eens hebben vertoefd in het voormalige Ulenburgh.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Parkeerplaats
IJpeijsingel 1, 9256 HH Ryptsjerk

Routebeschrijving
 1. Volg vanaf de brug, de Binnendyk naar het noorden.
 2. Volg de weg en houd links aan.
 3. Volg de Breedyk naar de autoweg (N361).
 4. Steek de autoweg (N361) over en ga op het fietspad rechtsaf.
 5. Volg de Rina van Nautaweg door Gytsjerk.
 6. Na huisnr. 16 linksaf het fietspad op (Singel).
 7. Volg het fietspad (niet rechtdoor naar de boerderij, maar met de bocht mee naar rechts en later naar links volgen) tot de Gytsjerksterhoeke.
 8. Ga hier linksaf en volg de weg.
 9. Tip: Op een gegeven moment kun je linksaf de Kooiweg in, deze weg eindigt bij een eendenkooi en een vogelkijkhut, met een mooi uitzicht over de Ryptsjerkerpolder en de Wielen.
 10. Ga terug naar de driesprong en dan linksaf naar de Canterlandse Weg.
 11. Ga op de Canterlandse Weg linksaf, het fietspad op.
 12. Volg de Canterlandse Weg tot Lekkum (zie kaart).
 13. Net voor Lekkum rechtsaf het fietspad op, dat je door de weilanden leidt.
 14. Volg het pad over diverse bruggetjes en veeroosters naar Wyns.
 15. Ga in Wyns rechtsaf richting Oentsjerk. De weg gaat over in een fietspad.
 16. Volg de weg tot de doorgaande autoweg in Oentsjerk.
 17. De autoweg oversteken en linksaf. Volg de Rengersweg.
 18. De weg gaat over in de Klaas Douwesweg. Ga op de kruising met de Bosweg rechtsaf.
 19. Volg de Bosweg. De weg gaat, na de driesprong naar links, over in de Kerkweg.
 20. Ga na deze driesprong rechtsaf richting Mûnein.
 21. Ga rechtdoor. Je passeert twee kruisingen en blijft rechtdoor fietsen.
 22. Na de tweede kruising linksaf het Flokhernepaed op.
 23. Ga op de kruising met de Jelte Binneswei rechtsaf.
 24. Ga op de volgende kruising rechtsaf.
 25. Volg de Halligenweg tot de Ottemaweg. Ga hier rechtsaf.
 26. Op de kruising met de Nieuwlandseweg rechtsaf.
 27. Volg de weg tot de Oosterdijk. Ga linksaf.
 28. Volg het (fiets-) pad naar het zuiden tot de Slachtedyk.
 29. Ga op de Slachtedyk rechtsaf, terug naar het startpunt.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Ryptsjerk
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud