Fietsroutes vanuit De Veenhoop - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide

Fietsroutes De Veenhoop

De Veenhoop 50 km
Let op: Deze route maakt gebruik van een pont, welke niet het hele jaar in de vaart is.
Fietsroute De Veenhoop 50 kmDe route volgt de rustige wegen door een vrij open landschap ten zuidwesten van Drachten en door de boomrijke gebieden ten oosten en noorden van Drachten.

De Veenhoop is een klein dorp maar kent vele (recreatie-) voorzieningen zoals een haven, camping en café-restaurant ´t Polderhûs. Dit is mede te danken aan een actieve Vereniging voor Plaatselijk Belang. Naast het skûtsjesilen wordt ook jaarlijks het in de wijde omgeving zeer populaire Veenhoopfestival organiseert. Het pontje over de Ee brengt u op de Hooidammen, dat op zijn beurt weer tegen Nationaal Park De Alde Feanen aan ligt. Dus, een prima uitvalsbasis voor een dagje uit. Ten zuidwesten van het dorp ligt het natuurgebied de Kraenlannen, dat haar naam te danken heeft aan het feit, dat hier vroeger kraanvogel broedden. Het gebied bestaat uit hooilanden met petgaten en broekbos. Midden in het gebied staat een vogelkijkhut en er is door het Fryske Gea een mooi wandelpad door het gebied aangelegd.

Door de winning van turf zijn tussen Aldeboarn en Beetsterzwaag uitgestrekte moerasgebieden ontstaan. De veenbazen moesten ervoor zorgen, dat na de ontginning van het veen, de overgebleven moerassen weer in cultuur konden worden gebracht. Daarvoor betaalden ze een belasting per hoeveelheid uit het veen gewonnen turf, het zgn. slikgeld. Na de oprichting van “De Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland” nam deze instelling de inpoldering in 1893 ter hand, waarbij de kosten werden betaald uit het slikgeldfonds. Het polderhoofdkanaal werd gegraven en bij De Veenhoop werd een stoomgemaal gebouwd, dat spuide op het Grietmansrak. In 1918 werd een tweede stoomgemaal gebouwd, dat uitsloeg op het Koningsdiep, waar het door slechte afwatering, voor ernstige
wateroverlast veroorzaakte. Daarom ontwierp de technische opzichter van de veenpolder, de heer Bloembergen, een geheel nieuw bemalingssysteem. De stoomgemalen werden buiten bedrijf gesteld en aan de Ripen, onder Nij Beets werd in 1924 één van de eerste elektrische gemalen in Friesland gebouwd, het Sudergemaal.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Restaurant It Polderhus
Kraenlânswei 1, 9215 VZ De Veenhoop

Routebeschrijving
 1. Volg vanuit De Veenhoop de Kraenlânswei naar het zuiden.
 2. Tip: Je fietst langs natuurgebied De Kraenlannen, je kunt hier een mooie wandeling maken.
 3. Op de kruising met de Geawei ga je linksaf en volgt de Geawei tot Nij Beets.
 4. Tip: Ga op de kruising met de Doarpstrjitte rechtsaf naar het openluchtmuseum It Damshûs, over de verveninggeschiedenis van dit gebied, en het Sudergemaal
 5. Ga op de kruising linksaf, Doarpsstrjitte.
 6. Volg de weg met de bocht mee naar links.
 7. Volg de Kanaelwei Noard tot de Burgumer Heawei.
 8. Ga rechtsaf richting Boornbergum
 9. Tip: Je fietst langs natuurgebied de Boornbergumer Petten.
 10. Volg de weg naar Boornbergum.
 11. Vlak voor het dorp bij knooppunt 18 linksaf, richting knooppunt 64.
 12. Op de kruising met de Kleasterkampen rechtsaf.
 13. Kruising met de Drachtster Heawei linksaf, gaat over in de Biskopswei.
 14. Ga na de brug, knooppunt 62, linksaf richting knooppunt 58.
 15. Op de verharde weg linksaf en op de kruising rechtdoor. Dus niet meer knooppunt 58 volgen!
 16. Op de Lauwers linksaf en fiets rechtdoor, weg gaat over in de Gauke Boelensstraat naar het centrum.
 17. Na schouwburg 'De Lawei' rotonde rechtdoor en de volgende linksaf De Drift in.
 18. Volgt de weg naar het noorden, deze gaat over in de Torenstraat.
 19. Volg de Torenstraat tot de kruising met de Schwartzenberghlaan. Ga hier rechtsaf.
 20. Volg de laan, ga op de kruising rechtdoor, de laan gaat over in De Knobben.
 21. Volg De Knobben onder de snelweg door, direct na de tunnel rechtsaf.
 22. Ga op de kruising met De Dammen linksaf. Volg de weg naar Drachtstercompagnie.
 23. In het dorp volgt je de Fallaetswei en de Smidswei door het dorp tot de Folgersterloane.
 24. Ga hier linksaf en na ± 200m weer rechtsaf.
 25. Volg de Wytse Peetwei tot de Ds. Visscherwei. Ga linksaf.
 26. Volg de weg naar de autoweg. Ga linksaf en daarna door de tunnel richting Rottevalle.
 27. Op De Buorren linksaf richting het centrum.
 28. Op het Muldersplein rechtsaf en na het sportpark linksaf de Efterwei in, gaat over in Rydwei
 29. Volg het pad tot je op de Leidyk uitkomt. Ga hier rechtsaf en volg de Waldwei.
 30. De weg maakt een bocht naar links en gaat onder de autoweg door naar Opeinde.
 31. Blijf in Opeinde de vaart volgen tot de 2de brug.
 32. Ga hier, de Hege Wei, rechtsaf over de brug.
 33. Neem de 1ste afslag links, de Hoarnen.
 34. De weg gaat achtereenvolgens over in de Eibertsgeasten, de Skieppekampen en Eastersanning.
 35. Uiteindelijk fiets je Oudega binnen, volg de weg naar het centrum.
 36. Bij de kerk linksaf, volg de weg door het centrum.
 37. Waar de Buorren overgaat in It West, linksaf de Skeane Heawei in.
 38. Op de kruising met De Dykfinne en Wolwarren links aanhouden naar de Hooidammen.
 39. Tip: Voor de Hooidambrug kun je rechtsaf: op ±4 km ligt watersportcentrum Earnewâld en het natuurgebied De Alde Feanen. Vanaf het fietspad richting Earnewâld heeft u prachtig uitzicht over de Jan Durkspolder.
 40. Direct na de brug linksaf, naar de pont.
 41. Vanaf de pont rechtsaf gaat, terug naar De Veenhoop.
 42. Volg de weg langs de haven en de camping.
 43. Kraenlânswei linksaf om It Polderhûs te bereiken.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van De Veenhoop
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud