Fietsroutes vanuit De Hoeve - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide

Fietsroutes De Hoeve

De Hoeve 37 km
Fietsroute De Hoeve 37 kmDe Hoeve is een dorpje met 430 inwoners en 140 woningen. Vanaf de 16e eeuw zijn er enkele hoeven op hoogtes in de glooiende heide gesticht. Pas in de 19e en 20e eeuw wordt steeds meer woeste grond ontgonnen, kwamen er meer woningen en kon men van een echt dorp spreken. Mensen betrokken kleine boerderijtjes en werkten daarnaast veel in de turfwinning. Door de ruilverkaveling rond 1965 zijn veel van kleine boerenbedrijfjes verdwenen. Ook na de ontginning en ruilverkaveling is de glooiing in het landschap van De Hoeve nog goed zichtbaar, vooral wanneer je over de Jokweg en de Oude Jokweg rijdt.

De Jokweg is een eeuwenoude verbinding over een zandhoogte van en naar Friesland. Jokweg betekent dat een wagen met een span ossen (juk) erover heen kon. Belangrijkere verkeerswegen waren vroeger de Linde en de Noordwoldervaart; via deze vaarroutes werd onder andere turf vervoerd. Van oudsher is het land verdeeld in lange percelen die van de Noordwolderweg in het zuiden tot de Linde lopen. Mede hierdoor is er een afwisselend coulisselandschap met boomwallen ontstaan.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: OBS de Klaeter
Jokweg 14, 8394 VL De Hoeve

Routebeschrijving
 1. Ga vanaf de parkeerplaats rechtsaf naar het centrum van het dorp.
 2. Steek de kruising over en volg de Oude Jokweg richting Wolvega (het zandpad gaat over in een fietspad)
 3. Aan het einde van het fietspad linksaf de Kontermansweg volgen.
 4. Aan het einde van de weg rechtsaf richting Oldeholtpade.
 5. Na ± 300m linksaf langs de Linde.
 6. Volg het Lindepad, dat overgaat in de Domeinenweg.
 7. Aan het einde van de Domeinenweg de N32 oversteken richting Blesdijke.
 8. Volg het Stroomkantpad langs de Linde.
 9. Volg aan het einde van het fietspad de weg.
 10. Bij het bruggetje over de Sas linksaf richting Oldemarkt/Blesdijke en vervolgens de 1ste weg linksaf (Nijksweg).
 11. Ga op de kruising met de Lagebroekweg rechtsaf.
 12. Aan het einde van de weg linksaf.
 13. Na ± 300m rechtsaf de Lijsterbeslaan (zandpad) in.
 14. Aan het einde van het pad linksaf de Eikenlaan in.
 15. Op de eerste kruising gaat de Friescheveldweg op.
 16. Aan het einde van de weg rechtsaf richting De Blesse.
 17. Steek de N32 over, na ± 100m linksaf.
 18. Na ± 300m gaat u rechtsaf richting Steggerda/Peperga onder de snelweg door.
 19. Bij de R.K.-kerk rechtsaf de Ericaweg op.
 20. Volg deze weg tot het einde.
 21. Ga rechtsaf en direct weer linksaf de Leemweg op.
 22. Op de driesprong aan het einde van de Leemweg rechts aanhouden en volg de Turfhoekweg.
 23. Ga bij het ANWB-bord linksaf en volg de Wetsvierdeparten richting Noordwolde-Zuid.
 24. Op de driesprong met de Puntersweg linksaf.
 25. Ga aan het einde van de weg rechtsaf.
 26. Na ± 300m linksaf de Elsweg op richting Noordwolde.
 27. Aan het einde van de Elsweg linksaf en direct weer rechtsaf de Molenburen op.
 28. Bij de afslag rechtsaf het fietspad op.
 29. Op de kruising met de Jokweg linksaf terug naar De Hoeve.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van De Hoeve
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud