Fietsroutes vanuit Boelenslaan - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt

Fietsroutes Boelenslaan

Boelenslaan 39 km
Fietsroute Boelenslaan 39 kmDe route leidt je langs enkele grotere dorpen van de gemeente Achtkarspelen, door het coulisselandschap rond Eastermar en het typische verkavelingspatroon van de veenontginningen. Zeer afwisselend en voldoende mogelijkheden om een aantal keren halt te houden om de dorpen en andere bezienswaardigheden
te verkennen.

Boelenslaan is ontstaan tijdens de vervening en zoals bij zoveel andere omringende dorpen was er sprake van grote armoede. De bewoning van dit gebied was nogal verspreid en bestond in het gunstigste geval uit plaggenhutten. Deze armoede zorgde er onder meer voor dat Boelenslaan bekend stond als een "rood" dorp". Enkele socialistische straatnamen verwijzen hiernaar. Het ruige heidelandschap is in de afgelopen honderd jaar in cultuur gebracht waardoor, helaas, veel landschapselementen zijn verdwenen. Maar nog zeker de moeite waard om er een fietstocht aan te wagen...
Download voor fietscomputer:
Piter Jellesstrjitte 11, 9233 KL Boelenslaan

Routebeschrijving
 1. Ga vanaf het terrein van het dorpshuis rechtsaf.
 2. Op de kruising met de M. de Boerstrjitte rechts aaanhouden
 3. Bij de Domela Nieuwenhuisstrjitte linksaf.
 4. Bij de kruising Spekloane rechtsaf.
 5. Ga na 100m linksaf. Volg de Michielsreed tot aan de kruising met de Buorren.
 6. Op de kruising linksaf en volg de Buorren tot aan de kruising met de Boelenswei.
 7. Ga rechtsaf en volg de Boelenswei tot de volgende kruising.
 8. Linksaf De Trije Roeden in.
 9. 1ste afslag rechtsaf en volg de weg Wildveld met de bochten mee.
 10. Na een drietal bochten en weer een recht stuk ga je na ±500m linksaf de onverharde weg in.
 11. Volg dit pad tot de Heidelaan. Ga hier linksaf en volg de Heidelaan tot de Warreboslaan.
 12. Ga rechtsaf en na een paar honderd meter, in de bocht naar links, weer rechtsaf de Kommiezenbos (Kommizebosk) in.
 13. Deze gaat over in de Rooilijn, hier de 2e afslag links, Zwetsloot
 14. Volg het pad aan het eind van de straat tot De Ketting en ga dan linksaf.
 15. Ga op de driesprong rechtsaf.
 16. Op de kruising met de Groningerstraat rechtdoor, de Molenweg in.
 17. Op de kruising met de Lange Laan linksaf.
 18. Volg deze weg tot de winkelstraat aan De Kolk.
 19. Volg de winkelstraat naar rechts, gaat over in De Dellen. Volg de weg tot het einde.
 20. Ga op de driesprong linksaf, de Koartwâld, en houdt links aan.
 21. Je fietst nu een heel klein stukje langs de autoweg - niet oversteken!.
 22. Ga de eerste weg  rechtsaf, richting Harkema.
 23. Ga bij het witte bord 'Ophuis' rechtsaf.
 24. U komt uit op It Súd. Ga vóór de autoweg linksaf.
 25. Ga in Surhuizum, voor de kerk linksaf It Langpaed op.
 26. Volg It Langpaed tot de Turfloane. Direct voor de Compagnonsvaart rechtsaf.
 27. De volgende kruising over de brug linksaf, de Krúswei.
 28. Op driesprong met De Singel links aanhouden richting Harkema.
 29. Volg De Singel tot in het dorp.
 30. Op de kruising met de Homear rechtsaf en na ± 100m weer rechtsaf.
 31. Net voor de autoweg rechts en houdt daarna links de Lytse Wei aan richting Drogeham.
 32. Op de Lytse Wei de 2e afslag linksaf, de Skieppedrifte in, richting it Heechsân.
 33. Steek de autoweg over en volg de weg rechtdoor tot de Bosweg.
 34. Hier rechtsaf en na ± 300m gaat u weer linksaf de Lange Geestlaan op, richting It Heechsân.
 35. Volg de weg met de bocht mee naar links,
 36. da weg gaat over in het It Heechsân. Houdt links aan en volg de Boerestreek naar het zuiden.
 37. Op de kruising met de Seadwei linksaf.
 38. Volg de Seadwei een aantal kilometers tot de afslag Eastermar. Ga hier rechtsaf de Mûntsegroppe op.
 39. In Rottevalle, aan het einde van de weg linksaf, de Bildwei, en de eerste weer rechts, Buorren.
 40. Bij de T-splitsing recht oversteken, het fietspad richting Houtigehage in.
 41. Ga bij de autoweg rechtsaf, door het tunneltje.
 42. Uit het tunneltje rechts en direct weer links, de Houtigeaechewei.
 43. U neemt de 1ste afslag linksaf, de Wytse Peetwei in.
 44. Volg de Wytse Peetwei tot het eind, de Folgersterloane.
 45. Linksaf en na ± 200m rechtsaf naar Drachtstercompagnie. Je fietst over de Smidswei het dorp in.
 46. Op de kruising in het centrum linksaf de Tjerkebuorren in.
 47. Volg de geasfalteerde weg naar links en blijf de Tsjerkebuorren volgen, gaat over in de Klamerreed.
 48. Je bereikt weer de Folgersterloane. Hier rechtsaf en daarna linksaf de weg Luchtenveld in.
 49. Fiets nu door het dorp Houtigehage, rechtdoor de Michielsreed terug naar Boelenslaan volgen.
 50. Op de Spekloane rechtsaf, daarna linksaf de Domela Nieuwenhuis in.
 51. 1ste afslag rechtsaf en daarna de 1ste afslag links terug naar het dorpshuis.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Boelenslaan
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud