Fietsroutes vanuit Twijzel - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt

Fietsroutes Twijzel

Twijzel 43 km
Fietsroute Twijzel 43 kmDe route leidt door een landschappelijk zeer interessant gebied. Dit is een coulissenlandschap, met de bekende dykswâlen (houtwallen en elzensingels), maar ook talrijke pingo’s. Het gebied ten zuiden van de N355 heeft een geheel ander karakter in de vorm van min of meer moerassig terrein met laaggelegen weilanden met een unieke vogel- en plantenwereld.

Twijzel is een agrarisch dorp met veel – in verhouding grote, soms monumentale boerderijen. Aan Tsjerkebuorren 27 staat het Simke Kloostermanhûs, de woning van de bekende Friese romanschrijfster Simke Kloosterman (1876-1938). Deze woning is te bezichtigen. Het beeldje “Date”, naar een van de hoofdrolspelers uit Simkes bekendste boek ‘De Hoara’s fan Hastings’ (1921) staat voor het vroegere dorpshuis, Op Twizel 16. Een andere bezienswaardigheid is de grote zwerfsteen op het kerkhof bij de NH-kerk. Op de steen is een kruis aangebracht. Volgens de overlevering was hier de plek waar de Friese zendeling Liudger (780 na Chr.) preekte.

De dorpen Gerkesklooster en Stroobos nemen in verschillende opzichten een bijzondere plaats in. Deze dorpen liggen in de noordoosthoek van de gemeente Achtkarspelen. Dit is een kleigebied dat het typische karakter van de Wouden mist. Hier geen dykswâlen, maar een open landschap. De dorpen Gerkesklooster en Stroobos vormen één geheel. Tot 1993 werd het dorp Stroobos doorsneden door de grens met de gemeente Grootegast, die tegelijk ook de grens met de provincie Groningen vormde. Omdat dit allerlei praktische bezwaren met zich meebracht, is het Groningse deel van Stroobos naar Achtkarspelen overgegaan. De ligging aan het Prinses Margrietkanaal is al zeer lang van groot belang voor deze dorpen. De industrie kreeg daardoor al vroeg een kans en in deze dorpen zijn dan ook
enkele grote bedrijven gevestigd.


Doortrappen     
Score 0 wieltjes op doortappen wegens smalle paden en zandweg
Natuurwaarde  Score 5 wieltjes op natuurwaarde wegens veel natuurgebieden en creatieve wegen
Rolgeschikt        Score 0 wieltjes op rolgeschikt wegens slechte wegen en zandpaden

Klik HIER voor de toelichting op afkortingen en score
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Dorpshuis De Bining
Simke Kloostermanstrjitte 7, 9286 EP Twijzel
 • De route gaat met de klok mee

Routebeschrijving
 1. Ga vanaf het dorpshuis “De Bining” LA
 2. Volg de weg door hekken naar de doorgaande autoweg (N355).
 3. Oversteken, LA vrijliggend fietspad
 4. Fietsspoor bij SurhuizumGa na ± 500m RA ri. knp. 15
 5. Op de driesprong RAH ri. Augustinusga, betonweg op
 6. RA onder de brug door, kanaal blijven volgen.
 7. Op de rotonde RA, brug over en Gerkesklooster in en door
 8. Op de kruising in het centrum Stroobos rechtsaf over de brug
 9. 3-Sprong RA, volgende 3-sprong LA richting Surhuizum
 10. Einde weg RA
 11. Einde weg LA, de Rysloane
 12. Einde weg RA en RAH tot je de voorrangsweg (N358) hebt bereikt
 13. Oversteken, klinkerweg RA
 14. Bij de kruising LA, vrijliggend fietspad op en de weg mee oversteken, Surhuizum in
 15. Tip: Hier LA en bij de 2e kruising over het water RA slaat fietsspoor over en gaat verder bij punt 18. Gedeeltelijk 80 km weg zonder fietspad/strook
 16. Net voor de kerk LA, gaat over in fietsspoor
 17. Volg het pad tot de weg, hier oversteken, brug over en RA, fietspad op ri. Augustinusga
 18. Op de eerste kruising LA, (Controle 2020: Zeer slechte klinkerweg) RAHSlecht wegdek
 19. Einde weg LA, vrijliggend fietspad langs  de Rysloane op
 20. Tip: Aan het einde van de Rysloane kun je rechtdoor gaan, aan de Betonwei bevindt zich het themapark “De Spitkeet”.
 21. Eerste afslag RA, ri. Drogeham
 22. Volg de weg door het dorp, bij driesprong LAH=RD
 23. Einde weg LA ri. Kootstertille.
 24. 3-Sprong nét buiten Drogeham RAH, weg gaat over in fietspad en vervolgens over een brug
 25. Vrl. fietspad rotonde linksom, weg oversteken
 26. Vrl. fietspad wordt ventweg, einde ventweg hoofdweg oversteken
 27. In Jistrum 3-sprong LAH
 28. Na de kerk RA en de eerste weer LA, de Marwei in
 29. Tip: Hier niet LA, maar RD en de 2e LA (ri. Leeuwarden) slaat het zandpad over en gaat verder met punt 33
 30. Kruising globaal RD, daarna 1e RA (Controle 2020: Zandpad met grote gaten)
 31. Tip: Je kunt ook de Marwei blijven volgen, je komt terecht bij de oever van het Burgumermar. Hierna dezelfde weg terug.
 32. Zandpad volgen door vervolgens RAH en LAH Houd op de kruising met de Leswei links aan.
 33. Op de kruising met de verharde weg LA
 34. Bij de N355 vrl. fp. RA en na 30 m LA, fietsoversteek
 35. Eerste straat LA en door het buurtschap Hiltsjemuoiswâlden
 36. In Twijzelerheide RA
 37. Volg de weg tot een ronde kruising met de Bjirkewei. Hier RA
 38. Voorbij de begraafplaats aan je linkerhand LA, dus niét doorgaand verkeer volgen!
 39. Tip: Volg hier wél het doorgaand verkeer om het schelpenpad over te slaan. Einde weg LA en direct weer RA, verder bij punt 44
 40. Einde weg RA, doodlopende weg in en vrijwel direct weer LA ri. Kollum
 41. Weg wordt smal recreatief schelpen fietspad, volgen tot het pad weer bij de weg uitkomt.
 42. RA en even verder weer RA
 43. Volg de weg tot het vrijliggend fietspad, hier LA
 44. In Twijzel, na het sportveld LA en RD naar het startpunt van de tocht.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Twijzel
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud