Fietsroutes vanuit Hurdegaryp - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt

Fietsroutes Hurdegaryp

Hurdegaryp 28 km
Fietsroute Hurdegaryp 28 kmHurdegaryp is een relatief groot dorp ten oosten van Leeuwarden, veel bewoners vinden daar een werkplek. Het is niet vreemd dat Hurdegaryp zo´n gewilde woonplaats is. Het gebied rond Hurdegaryp is zeer de moeite waard. Ten noorden van het dorp zijn grote natuurreservaten te vinden, terwijl ten zuidwesten de overgang van het bosrijke woudengebied naar het veenweidegebied van Midden-Friesland voor verrassende landschappen zorgt. Je zult het merken als je vanuit Tytsjerk richting Suwâld fietst.

Daarnaast passeer je een groot aantal waardevolle landschapselementen. Naast het Bos van Ypey met de kenmerkende landschapsstijl en eeuwenoude eendenkooien, kunt je er een aantal pingoruïnes ontdekken. De dorpen die worden bezocht liggen veelal op zandruggen of zandopduikingen in het overheersende veen.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Station
Stationsweg, 9254 HA Hurdegaryp

Routebeschrijving
 1. Volg vanaf het station de Stationsweg naar het oosten.
 2. Aan het einde van de Stationsweg linksaf over de spoorwegovergang.
 3. Op de driesprong linksaf en volgt u de Slachtedyk.
 4. Je fietst door Ryptsjerk. Volg de Ypeysingel naar de autoweg (N361).
 5. Steek de weg over en ga linksaf richting Tytsjerk.
 6. Op het kruispunt bij het restaurant E-10 steek je over en fietst Tytsjerk in.
 7. Volg de doorgaande weg door Tytsjerk. Ook na de spoorwegovergang rechtdoor.
 8. Volg de weg richting Suwâld.
 9. Op het kruispunt met De Warren, gaat u rechtsaf richting Suwâld.
 10. Na ± 200m rechtsaf de Symen Halbesmawei in.
 11. Na ± 600m linksaf.
 12. Volg de Louwsmarwei (met de bocht mee naar het westen. U komt langs boerderij “de Rûchfinne”, waar je ambachtelijk boerderij ijs kunt kopen)
 13. Bij de eendenkooi rechtsaf en volg het pad langs de Louwsmeerpolder richting de Rustenburgweg.
 14. Op de Rustenburgweg linksaf.
 15. Op de kruising met de Aldemiede linksaf.
 16. Volg de Aldemiede ±6km, met de bochten mee tot de kruising met de Monnikenweg.
 17. Ga rechtsaf en volg de Monnikenweg.
 18. Aan het einde van de weg linksaf en direct weer rechtsaf om zo bij het Prinses Margriet-kanaal uit te komen.
 19. Vervolg de route door over de Monnikeweg verder te fietsen richting Burgum (zie kaart).
 20. Blijf de weg volgen tot de voorrangsweg.
 21. Ga op deze kruising rechtdoor de Lange Laan op.
 22. Op de kruising met de Zomerweg linksaf het fietspad op.
 23. Volg het pad tot Hurdegaryp.
 24. Ga rechtsaf en volgt de Burgemeester Drijberweg tot de rijksweg N355.
 25. Steek de weg over en ga linksaf, terug naar het station.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Hurdegaryp
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud