Fietsroutes vanuit Eastermar - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt

Fietsroutes Eastermar

Eastermar 42 km
Fietsroute Eastermar 42 kmDe fietsroute vanuit Eastermar leidt je rond de twee meren tussen Burgum en Drachten: de Burgumermar en De Leijen. Het gebied tussen Eastermar en Jistrum dankt haar bekendheid aan het zo kenmerkende coulissenlandschap met haar houtwallen en elzensingels. Het gebied wordt doorkuist door een groot aantal onverharde zandwegen. Een uniek onderdeel hiervan vinden we ten noorden van Eastermar. In dit gebied op de overgang van het houtwallenlandschap en de oevers van de Burgumermar (Bergumermeer) vinden we in de zomerperiode zeer bloemrijke akkers.

Een aantal jaren geleden werd door een aantal personen uit Eastermar geconstateerd dat de bloemrijke akkers van weleer, niet meer in het gebied voorkwamen. De groep wilde wel een proefakkertje op ouderwetse manier beheren en maakte de vereniging Dorpsbelangen van Eastermar warm voor het plan. Staatsbosbeheer stelde een aantal hectares vlakbij het dorp beschikbaar en de werkgroep “Historische Akkers Eastermar” kon van start gaan. De werkgroep telt een groot aantal vrijwilligers. Alleen het ploegen wordt machinaal gedaan. Al het andere werk gebeurt op de ouderwetse manier met de hand. Bij het eggen en oogsten worden Friese paarden gebruikt. De laatste jaren gaat dit gepaard met een echt oogstfeest. Door de goede contacten met het Agrarisch Museum in
Veenklooster kunnen er dan oude werktuigen gebruikt worden. De bloemrijke akkers zijn zeker een bezoek waard. Door het gebied is een wandelroute uitgezet. In
het centrum van Eastermar staat deze route op een informatiebord aangegeven.

Een variant op deze route via de fietsknooppunten is onder 'Burgum' te vinden.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Eetcafé 't Breed
Elte Martens Beimastrjitte 40, 9261 VJ Eastermar

Routebeschrijving
 1. Ga vanaf het centrum de Snakkerbuorren op.
 2. De weg gaat over in een fietspad, de Achterwei.
 3. Volg het fietspad tot de driesprong, hier rechtsaf de Middelwei op. Dit schelpenpaadje tot het einde volgen.
 4. Aangekomen bij de weg linksaf richting Jistrum.
 5. Je fietst steeds rechtdoor, over de brug, tot je in Jistrum aankomt.
 6. Volg de doorgaande weg door Jistrum (Joost Wiersmaweg, Schoolstraat).
 7. Op de driesprong met de Marwei linksaf.
 8. Neem de 2e straat rechtsaf volg de Achterwei.
 9. Links aanhouden tot de kruising met de Ieswei, hier linksaf en links aanhouden tot de autoweg.
 10. Linksaf en volg de ventweg tot over de brug.
 11. Neem de eerste weg linksaf (Zomerweg) en daarna de eerste asfaltweg linksaf (Koumarwei), richting elektriciteitscentrale.
 12. Aan het einde van deze weg rechtsaf het fietspad op.
 13. Op de kruising met Noordermeer links aanhouden.
 14. Volg de weg de bebouwde kom van Burgum in, de Schoolstraat door het centrum.
 15. Voor de autoweg linksaf en volg de parallelweg (G.W.Navislaan).
 16. Neem de rotonde rechtdoor, over de brug.
 17. Na de brug bij de rotonde linksaf (Van Harinxmaweg).
 18. Volgende rotonde rechtdoor (De Koekoekswei).
 19. Op de volgende kruising linksaf richting het industrieterrein en daarna weer rechtsaf.
 20. Volg deze weg langs het bedrijventerrein richting recreatiecentrum “Bergumermeer”.
 21. Voorbij de camping gaat de weg over in de Houwinksreed, tot het einde.
 22. Kruising met de Iestwei rechtdoor en een paar honderd meter verder steek je de autoweg over en gaat nog steeds rechtdoor.
 23. Volg de Mienskerwei, na de bocht naar links op de driesprong met de Tikewei rechtsaf.
 24. Einde van de weg linksaf, de Doktersheide op en de 1e rechts, richting knooppunt 95. Dit is een fietspad langs de oever van De Leijen.
 25. Halverwege het Opeinderkanaal gaat het schelpenpaadje over in een verharde weg. Volg deze weg onder het viaduct door tot de brug in Opeinde.
 26. Ga linksaf de brug over en ga daarna meteen weer linksaf.
 27. Fiets langs de andere kant van het kanaal terug naar het viaduct.
 28. Volg na het viaduct de autoweg naar rechts.
 29. Neem de eerste afslag linksaf, een schelpenpaadje.
 30. Volg het pad tot de weg, snel achter elkaar de eerste afslag rechtsaf, de eerste links en vervolgens de eerste rechts.
 31. Sla linksaf en volg de Efterwei tot in Rottevalle.
 32. Steek het Muldersplein schuin over en ga de Brouwersgrêft in.
 33. Aan het einde van de weg, schuin oversteken, de Mûntsegroppe in.
 34. Ga aan het einde van het fietspad linksaf en volg de Witveensterwei richting Eastermar.
 35. In de scherpe bocht naar rechts ga je linksaf en volgt de Robyntsjewei.
 36. Ga op de kruising met de Bildreed rechtsaf. Volg het fietspad richting Eastermar.
 37. Tip: Links het paviljoen bij De Leijen.
 38. Bij de S-bocht in de Bildtweg linksaf de Malewei in
 39. Tip: Links van de weg bevindt zich een uitzichtpunt van Staatsbosbeheer.
 40. Volg het pad tot de autoweg naar Eastermar.
 41. Ga hier linksaf en vervolgens rechtdoor het dorp in, terug naar de het centrum van Eastermar.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Eastermar
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud