Doortraproute Terschelling - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud

Doortrappen fietsroute Terschelling 25 km

Logo Doortrappen.frl
Zicht op de Brandaris op Terschelling
Al eeuwenlang heeft de mens de ligging van Terschelling als middelste Nederlandse Waddeneiland benut. In vroegere dagen beschutte de Dellewalbaai, de enige natuurlijke baai van Nederland, de vissers- en handelsschepen tegen storm en slecht weer. Vanwege zijn aantrekkelijkheid voor de scheepvaart is in 1323 de eerste vuurtoren gebouwd. Deze stond echter te dicht op de zee en stortte in 1570 in het water. De tweede toren was zo slecht dat hij maar een jaar overeind bleef en in 1594 is de huidige toren gebouwd.
De bijzondere combinatie van een strandwal en de daar achter gelegen kwelders maken dat er een unieke variatie aan landschappen bestaat. Het natuurschoon op Terschelling is het een duidelijk voorbeeld van de samenwerking tussen mens en natuur. De Stuifdijk ten oosten van Oosterend heeft bijvoorbeeld Natuurreservaat De Boschplaat tot gevolg gehad. Ook de prachtige bossen en het elzensingel-gebied zouden er zonder de mens niet zijn geweest en had het typische Terschellinger product de 'Cranberry' nooit goed wortel kunnen schieten.
KNOOPPUNTEN
De route gaat met de wijzers van de klok mee

Terschelling heeft geen knooppunten, waar van toepassing zijn paddestoelnummers vermeld.
AFSTAPPUNT

TOERISTISCHE TIP
Routepunt 15: Schuur Staatsbosbeheer
In de Natuurschuur van Staatsbosbeheer vertellen wisselende tentoonstellingen over de bijzondere natuur op Terschelling.
Meer informatie

Routepunt 19: Wrakkenmuseum
Een prettig gestoord museum, vol spannende verhalen.
Meer informatie

Fiets je Rijk stempelpost 28
Formerum Zuid 13, 8894 KH Terschelling Formerum
Start: Bij de Brandaris, West-Terschelling
 1. Fiets de Brandarisstraat in
 2. Rechtdoor Parnassiaweg en Longway, langs politiebureau volg wegwijzer naar zwembad
 3. Bij appartementengebouw met hout rechtsaf en na plusminus 100 meter linksaf, volg wegwijzer naar zwembad, Sportlaan
 4. Bij rotonde rechtdoor het schelpenfietspad op (Bos van West)
 5. Fietspad (ongeveer 2,5 km) blijven volgen, volg de paddenstoelen richting West aan Zee
 6. Langs de Bessenschuur fietspad (wordt asfalt) naast de Badweg West volgen
 7. Bij West aan Zee verlaat het fietspad de weg op = opletpunt
 8. Bij paddenstoel 70502 richting Midsland aan zee (fietspad)
 9. Bij splitsing van fietspaden (einde van tegels in het fietspad) links aanhouden
 10. Fietspad volgen naar Midsland aan zee (1,5km). Einde fietspad (bij paddenstoel 23270) rechtsaf richting Midsland, Formerum, Lies
 11. Einde weg rechtsaf (fietspaadje naast de weg) en kort daarop linksaf (let op weg oversteken) weer fietspad op
 12. Volg fietspad (ongeveer 1 km) oversteek Badweg Formerum rechtsaf bij paddenstoel richting Formerum
 13. In het bos bij paddenstoel 23054 linksaf richting Lies, Formerum, Oosterend
 14. Fietspad tot het eind volgen dan rechtsaf richting Lies
 15. Op fietspad links aanhouden, langs de schuur van Staatsbosbeheer
 16. Einde schelpenpad rechtdoor naar Lies
 17. In Lies rechtsaf, voorbij de bushalte en dan linksaf het fietspad op richting Formerum, Midsland, Harlingen
 18. Fietspad langs de Hoofdweg blijven volgen
 19. Linksaf Formerum zuid, richting Wrakkenmuseum
  • Fiets je Rijk Stempelpost: Aan je rechterkant, in het Wrakkenmuseum
 20. Weg volgen, eerste weg links (Witzandpad). Weg volgen naar de waddendijk
 21. Bij de waddendijk, hek door en rechtsaf weg aan de binnenkant van de dijk volgen
 22. Na ongeveer 1,5 km bij het Striep, de dijk op en fietspad aan de buitenkant van de waddendijk volgen
 23. Waddendijk volgen richting West-Terschelling = Opletpunt
 24. Voorbij het uitzichtpunt met de granieten beelden fietspad blijven volgen, linksaf bij paaltjes en versmalling
 25. Fietspad langs de jachthaven = Opletpunt
 26. Einde fietspad linksaf de Willem Barentszkade op, eerste rechts richting Brandaris
 27. Op kruising bij bord 'verboden voor alle verkeer uitgezonderd fietsers' rechtdoor en we zijn weer bij het startpunt
Veilig in het verkeer
Pas je snelheid aan op het overig verkeer, als je snel thuis wilt zijn had je niet weg moeten gaan...
Gratis routeboekje:
Printervriendelijke versie:
Voor fietscomputer:
Interactieve kaart:
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Alle Doortrappen fietsroutes zijn in opdracht van het ROF (Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân) met zorg samengesteld door de Fietsersbond. We kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op de route zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, of denk je dat jouw rechten op enig materiaal geschonden zijn? Mail dan naar doortrappen@fietsersbond.nl
Heb je toeristische tips, of ervaar je problemen met de werking van de website? Mail dan naar doortrappen@frieslandbeweegt.frl
Terug naar de inhoud